Hakkımızda

            B-rich, kıyafetler aracılığıyla grafik anlatılarımızın sunağı olarak 2016 dan bu yana giyim mecrasında yerini almaktadır.Tasarımlarda konu olarak: kötü karakteri üstlenmiş öğelerin aslında iyiyi parlatmaya yarayan yardımcı aktörler olduğu vurgusu çeşitlenmelerle karşımıza çıkarken, kötünün baskısı altında kalan sessiz ÖTEKİ karakterininse içsel devinimlerine bir “SES” tir. Hayatın objelerine farklı açılardan bakarak zihnimizdeki güzelliği belirginleştirirken yarattığı farkındalıkla da zayıf yanlarımıza işaret etmekte ve evrenle barışçıl bütünlük içerisinde yaşama misyonumuza ön ayak olmaktadır. Bütün bu gündelik sosyal içsel konuların B-rich penceresinden ifadesini kıyafetler yardımıyla hayatın içine taşıyarak, anlatının etkileşimini sürekli kılabilmekte ve son sözü giysi sahibine bırakmaktadır.
       
           B-rich, as a presentation of graphic illustrations through clothes, has been taking place in the clothing parade since 2016. As a matter of course, the subject of the evil character is in fact the auxiliary actors that help to brighten up the accent. By looking at the objects of life from different angles, it is pointing to our weaknesses with the awareness that it has created 'the beauty of our mind in a way that makes it clear, and it is a pioneer in our mission to live in a peaceful unity with the universe. By bringing the expression from the B-rich window of everyday social inner issues into the life with the help of clothes, the interaction of the narrative can be sustained and the final word is left to the owner.